حکم شرعی دفن مسلمان در قبرستان کفار طبق نظر آیت الله مکارم

انجمن‌ها: 

حکم شرعی دفن مسلمان در قبرستان کفار طبق نظر آیت الله مکارم

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی دفن مسلمان در قبرستان کفار را طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی» برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی دفن مسلمان در قبرستان کفار طبق نظر آیت الله مکارم

پرسش:

دفن کردن مسلمان در قبرستان کفار چه حکمی دارد؟

پاسخ:

دفن مسلمان در قبرستان غیرمسلمان جایز نیست بنا بر احتیاط واجب.

حکم شرعی دفن مسلمان در قبرستان کفار طبق نظر آیت الله مکارم

Share