حکم شرعی دفن میت در مکان غصبی یا وقفی طبق نظر آیت الله مکارم

انجمن‌ها: 

حکم شرعی دفن میت در مکان غصبی یا وقفی طبق نظر آیت الله مکارم

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی دفن میت در مکان غصبی یا وقفی را طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی» برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی دفن میت در مکان غصبی یا وقفی طبق نظر آیت الله مکارم

پرسش:

دفن کردن میت در مکان غصبی یا وقفی چه حکمی دارد؟

پاسخ:

میت را نبايد در جاى غصبى دفن كنند و همچنين درجایی كه براى دفن وقف نشده است (مانند مساجد و مدارس دينى)، مگر اين‏كه از اوّل جايى را براى دفن در نظر بگيرند و از وقف مستثنا كنند.

 

حکم شرعی دفن میت در مکان غصبی یا وقفی طبق نظر آیت الله مکارم

Share