فلسفه غیبت امام زمان در بیان استاد قرائتی

انجمن‌ها: 

فلسفه غیبت امام زمان در بیان استاد قرائتی

در این نوشتار قصد داریم «فلسفه غیبت امام زمان را در کلام استاد محسن قرائتی» برای شما عزیزان شرح دهیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

فلسفه غیبت امام زمان در بیان استاد قرائتی

حجت الاسلام قرائتی درباره این مسئله فرموده اند:

اگر لامپی در یك خیابانی بزنند، افرادی بیایند این لامپ را بشکنند.لامپ دوم را بزنند، لامپ دوم را هم بشکنند.لامپ سوم را بزنند، لامپ سوم را هم بشکنن .اگر یازده لامپ بزنند و مردم نااهل بشکنند حکما عاقلی دیگر می گوید: لامپ دوازدهمین را وصل نکـن ایـن ها هنوز آدم نشده اند، لیاقت ندارند بگذار در تاریکی باشند.

یازده امام آمد و یازده چراغ هدایت را شهید کردند .چراغ دوازدهمیـن را دیگر خداوند وصل نکرد. مي گوید: هر وقت آمادگی اش را داشتید، شما هنوز متمدن نشده اید ...

 

 

 

پدیدآورنده: 
Share