حکم شرعی دفن میت در شب طبق نظر آیت الله مکارم

انجمن‌ها: 

حکم شرعی دفن میت در شب طبق نظر آیت الله مکارم

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی دفن میت در شب را طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی» برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی دفن میت در شب طبق نظر آیت الله مکارم

پرسش:

دفن ميت در شب جه حكمی دارد؟

پاسخ:

هر چند دلیلی بر کراهت در منابع نیامده است ولی بهتر است در غیر موارد ضرورت، دفن در روز انجام شود.

حکم شرعی دفن میت در شب طبق نظر آیت الله مکارم

 

Share