موارد استحباب وضو گرفتن

انجمن‌ها: 

موارد استحباب وضو گرفتن

در این نوشتار حکم شرعی موارد استجاب وضو گرفتن را  طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی برای شما عزیزان ارائه نموده ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

++Ahkam.png

پرسش :

وضو گرفتن برای چه اموری استحباب دارد؟

پاسخ :

وضو گرفتن در چند جا مستحب است: براى خواندن قرآن، براى نماز ميّت و براى دعا و مانند آن و نيز مستحب است كسى كه وضو دارد براى خواندن نماز، تجديد وضو كند و هرگاه به قصد يكى از اين كارها وضو بگيرد تمام كارهايى را كه مشروط به وضو است مى‏ تواند انجام دهد.

حکم شرعی «موارد استحباب وضو گرفتن»

 

Share