مهدویت در قرآن / بخش 23

انجمن‌ها: 

مهدویت در قرآن / بخش 23

مهدویت در قرآن / بخش 23

«آیه‌ ای از سوره نحل»

أتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ... (سوره نحل، آیه 1)

فرمان خدا به زودی فرا می رسد، پس برای آن عجله نکنيد...

امام صادق علیه السلام در معنای اين آيه فرمودند:

(فرمان خدا) آن امر ماست؛ يعنی قيام "قائم" ما اهل بيت، که خداوند دستور داده در آن شتاب جويی نشود... خداوند او را با سه لشکر از فرشتگان، مؤمنان و هراس (در دل دشمنان)، پشتيبانی فرمايد...

منایع :

1: تفسير عياشي، ج2، ص254

2: کمال الدين، ج2، ص671

Share