آیا ولایت فقیه جزء دین است؟

انجمن‌ها: 

آیا ولایت فقیه جزء دین است؟

پاسخ

آری زیرا حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او از سویی نیاز به قانون الهی و از سوی دیگر نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم، عادل برای تحقق و اجرای آن قانون کامل است. و بدون آن دو هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه را فرا می گیرد، که هیچ انسان خردمندی بدان راضی نیست.

این برهان عقلی است و مختص به زمان، مکان، گروه  و ملت خاصی نیست، بلکه شامل عصر انبیاء علیهم السلام، ائمه طاهرین علیهم السلام، و نیز عصر غیبت امام معصوم علیه السلام می گردد. {ولایت فقیه حضرت آیت الله جوادی آملی ص 151}

و نیز برهان نقلی براین معنا وارد شده است، چنانچه در سخنان حضرت علی علیه السلام آمده است: «انّ احقّ النّاس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه» در حقیقت سزوارترین مردم به این امر «ولایت و زعامت» کسی است که قویترین آنان «بر این امر در ابعاد گوناگون» و اعلم آنان در فهم امر و دین خدا «در این موضوع» باشد {ولایت فقیه آیت الله معرفت ص 118}

این آگاهی کامل از دید شرع مقدس همان فقاهت گسترده است.

دلیل نقلی دیگر که در آستانه غیبت کبری از ناحیه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم صادر گردیده، اینست که حضرت شیعیان را در عصر غیبت به مرجعی دینی که روایات ائمه اهلبیت را به درستی می فهمد، ارجاع داده است.

«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا {وسائل ‏الشیعة ج27، ص140} »

«در پیش آمدها و رخدادها به فقیهانی که با گفتار ما آشنایی کامل دارند مراجعه کنید {ولایت فقیه آیت الله معرفت ص 118- 117}»

آیا ولایت فقیه جزء دین است؟

Share