شرایط اجتهاد

انجمن‌ها: 

س ۱۴. آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟

ج. ممکن است اين شرط در بعضی از مسائل دخيل باشد.

اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای : باب تقلید – س14

Share