متي ترانا و نراك

انجمن‌ها: 

اي عزيز زهرا ! اي كمال موسي را وارث ، اي شكوه عيسي را واجد ، اي صبر ايوب را صاحب ،

چه دشوار است كه سخنان همه به گوشمان رسد و صداي دلنشين تو را نشنويم 

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/330