ارزش تحصیل علم

انجمن‌ها: 

ساعتی که شما در تحصیل علم صرف کنید، مساوی است با شب زنده داری.

آیت الله حق شناس(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/367