فروش خون

انجمن‌ها: 

س ۱۰۹۵. آيا فروش خون به کسی که از آن استفاده می کند، جايز است؟

ج. فروش خون اگر به قصد عقلايی مشروع باشد، اشکال ندارد.

اجوبة‌الاستفتائات امام خامنه ای-باب کسبه های حرام - س 1095

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/377