هدر رفتن عمر

انجمن‌ها: 

اگر وقت و عمر بی جا مصرف گردد سرمایه باختن و عقبگرد است.

شهيد مرتضي مطهري

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/379