دوری از شراب

انجمن‌ها: 

پیامبر اکرم (ص)

اجتنبوا الخمر فإنّها مفتاح کلّ شرّ.

از شراب بگریزید که کلید همه بدیهاست.

نهج الفصاحه:ح 60

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/402