آثار گناه

انجمن‌ها: 

اگر گناه کردید عمرتان کوتاه میشود.
آیت الله حق شناس(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/399