جمعه درمان درد

انجمن‌ها: 

جمعه یعنی با یتیمان خوب باش
جمعه یعنی ساده و محبوب باش
جمعه یعنی درد را درمان کنی
جمعه یعنی آنچه خواهی آن کنی

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/417