مسح پا

انجمن‌ها: 

س ۱۰۶. بر آمدگی روی پا که هنگام مسح، دست بايد تا آن جا کشيده شود، کدام است؟
ج. بايد مسح پا را تا مفصل بکشند.
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای: باب طهارت - س 106

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/518