بهترین کسب

انجمن‌ها: 

پیامبر اکرم(ص):
أطیب الکسب عمل الرّجل بیده.
بهترین کسبها آنست که مرد با دست خود کار کند.
نهج الفصاحه: ح 332

Share

استیکر این متن تلگرام

https://t.me/stickers313/535