اندیشه حیات

انجمن‌ها: 

اندیشه دربارۀ حیات، جلوه اى عالى از حیات است.
علامه محمد تقی جعفری (ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/539