ایجاد مراکز آموزش رقص

انجمن‌ها: 

س 1177. ايجاد مراکزی برای آموزش رقص چه حکمی دارد؟
  ج. ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامی منافات دارد.
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای: باب رقص - س 1177

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/548