معاملات بانکی

انجمن‌ها: 

س ۱۷۸۹. آيا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
  ج. راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعايت کامل شرايط آن هاست.
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای: باب دین و قرض  - س 1789

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/600