راستگویی

انجمن‌ها: 

راستگویی در دیدن رویای صادقانه و صفای روح خیلی مؤثر است.
آیت الله محمد تقی بهجت(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/679