دعای شهادت

انجمن‌ها: 

برای بهترین دوستان خود دعای شهادت کنید 
  شهید علمدار

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/716