دوای درد

انجمن‌ها: 

دعای تعجیل فَرج،دوای دردهای ما است
 آیت الله محمد تقی بهجت

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/727