با هر دشواری آسانی است- آیه شماره 5 از سوره مبارکه شرح

انجمن‌ها: 

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

پس ( بدان که ) مسلما با هر دشواری آسانیی است.

پس‌ (بدان‌ ‌ یا ‌ محمّد صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌) ‌که‌ ‌با‌ سختی‌ آسانی‌ هست‌ (‌یعنی‌ ‌با‌ فقر توسعه معاش‌ هست‌ و ‌با‌ سختی‌ ‌که‌ تو اینک‌ ‌از‌ آزار و زحمت‌ مشرکین‌ داری‌ یسر و رجائی‌ بدنبال‌ خواهد ‌بود‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ خداوند ترا ‌بر‌ ‌آنها‌ غالب‌ خواهد ساخت‌ ‌تا‌ بناچار منقاد و مطیع‌ بحق‌ شوند و آنچه‌ ‌را‌ تو آورده‌ای‌ خواهی‌ نخواهی‌ تسلیم‌ گردند.

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/775