ضیاءالصالحین بهترین جایگاهها | ضیاءالصالحین

بهترین جایگاهها

انجمن‌ها: 

پیامبر اکرم ( ص ) می فرمایند : در ملکوت اعلی دیدم که بهترین جایگاهها برای کسانی است که رزق و روزی گرسنگان ، پوشاک برهنگان و پناه بی پناهان را فراهم می آورند و همچنین کسانی که در شب در حالی که دیگران خوابیده اند به نماز و دعا مشغولند . 

فراهم کردن ضروریات اولیه زندگی واجب حتمی است ،  ولی البته خوشا به حال کسانی که رزق معنوی و فرهنگی اسلامی گرسنگان فرهنگی و پوشاک علم و حیا و عفت برهنگان ذهنی و آوارگان دشت بی ایمانی و یا کم ایمانی را فراهم می کنند . 

Share