احکام

احکام بانوان, آیت الله سبحانی

احکام بانوان
مشخصات کتاب:
سرشناسه : سبحانی تبریزی جعفر، 1308 - 

پرسش و پاسخ های دانشجویی

احکام نگاه و پوشش
مشخصات کتاب:
سرشناسه : حسینی، مجتبی، 1345 - 

پرسمان

خلاصه پرسش: چرا طلا بر مرد حرام است؟

آیا طلاقی که از طریق SMS انجام شود، صحیح است؟

پرسش و پاسخ

پرسش: لطفا دلایل حرمت و حلیت موسیقی را بیان فرمایید.

پرسش و پاسخ

چرا مردان می توانند زن های متعدد داشته باشند، ولی بر زنان داشتن شوهران متعدد حرام است؟

پرسش و پاسخ

پرسش :
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

فاطمه زهراء

«جلابیبهن» یک لغت عربی و جمع است که جلباب مفردش می شود. کتاب ‌های لغت جلباب را این ‌گونه معنی کرده ‌اند: پوشش گشاد پوشانندۀ سراپای بدن. شما از جلباب روسری و مانتو می‌ فهمید. عرب به پارچۀ گشادی که وقتی زن سر می ‌کند بدن را می ‌پوشاند، حجم بدن و...

تقلب در امتحانات درسی و در کنکور چه حکمی دارد ؟ اگر با این کار حق کسی ضایع شود چه باید کرد؟