جدا کردن بیمار مرگ مغزی از دستگاه‌ های حیاتی چه حکمی دارد؟

مطابق با فتــــوای مقــــام معظــــم رهبـــری
امام خامنه ای,انتخاب آیت اللَّه سیدعلی خامنه ای به رهبری,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

ســـــؤال:
 بعضی از افراد دچار ضایعات مغزی غیر قابل درمان و برگشت می ‌شوند که بر اثر آن، همه فعالیت های مغزی آنان از بین رفته و به حالت اغمای کامل فرو می ‌روند و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نوری و فیزیکی می ‌شوند، در این گونه موارد احتمال بازگشت فعالیت های مذکور به وضع طبیعی کاملاً از  بین می ‌رود و ضربان خودکار قلب مریض باقی می‌ ماند که موقّت است و به کمک  دستگاه تنفس مصنوعی انجام می ‌گیرد و این حالت به مدّت چند ساعت و یا حداکثر چند روز ادامه پیدا می ‌کند، وضعیت مزبور در علم پزشکی مرگ مغزی  نامیده می ‌شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکت‌های  ارادی می‌ گردد و از طرفی بیمارانی وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضای مبتلایان به مرگ مغزی است، بنابراین آیا استفاده از اعضای مبتلا به مرگ برای نجات جان بیماران دیگر جایز است؟ 

جـــــواب:
 اگر استفاده از اعضای بدن بيمارانی که در سؤال توصيف شده ‌اند برای  معالجه بيماران ديگر، باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود جايز نيست،  در غير اين صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگيرد و يا نجات نفس  محترمی متوقف بر آن عضو مورد نياز باشد، اشکال ندارد.

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

منبــــع: KHAMENEI.IR

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.