انتخاب مرجع تقلید

انتخاب مرجع تقلید

مرجع تقلید ( مجتهد اعلم ) را از سه راه می‏توان شناخت :

اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
سوم: آنکه عده‏ای از اهل علم که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‏شود [مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

منبع: توضیح المسائل امام خمینی(ره) ، احکام تقلید، مسئله3./به نقل از سایت جامعه مدرسین.

Share