ادعيه روزانه ماه رجب

زیارت رجبیه

ادعیه و مناجات ماه رجب با صدای میثم مطیعی

دعای ماه رجب

فایل لایه باز تصویر دعای ماه رجب

ماه رجب

اعمال و فضیلت های ماه رجب – آیت الله تحریری

دعای ماه رجب

اوقات نماز، از بهترین زمان های استجابت دعاهاست، آن هم در ماه رجب.

دعای ماه رجب

آدمیان در همت ورزی سه گونه اند: گروهی همت خویش را تنها صرف امور پست و ناچیز دنیوی و مطامع مادّی می کنند و جز آن نیز هدفی ندارند.

ماه رجب

از نکات برجسته ادعیه ماه رجب ـ بلکه دعاهای طول سال ـ متوسل شدن به دامان اهل بیت علیهم السلام است. برای مثال، این دعاها را می خوانیم:

دعای ماه رجب

نقل است که امام صادق علیه السلام در هر روز از ماه رجب این دعا را می خواند:

دعای یا من ارجوه لکل خیر (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (چهارمین دعای هر روز ماه رجب):

دعای ماه رجب

اعمال مشترکه ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: دوم بخواند اين دعا را كه حضرت صادق عليه السلام در

نرم افزار "تنهايي با خدا"

نرم افزار "تنهايي با خدا" توسط موسسه فرهنگي موج همراه نور ويژه ماه رجب و مراسم معنوي اعتکاف توليد گرديده است.