اهمیت خطبه غدیر

حدیث غدیر2

آنچه که در مورد احادیث غدیر نمی دانید - قسمت دوم

مهدویت و غدیر4

مهدویت در غدیر - قسمت چهارم

مهدویت و غدیر3

مهدویت در غدیر- قسمت سوم

مهدویت و غدیر2

مهدویت در غدیر - قسمت دوم

مهدویت و غدیر

مهدویت در غدیر - قسمت اول

بر کرانه غدیر

با توجه به اهمیت خطبه غدیر در اسلام، مؤسسه فرهنگی مبین موبایل با تهیه نرم افزار موبایلی ( آندروید) بر کرانه غدیر در حقیقت ترجمه ای از خطبه

استاد علیپور مرندی

◼️ سخنرانی استاد معظم حاج آقا علیپورمرندی با موضوع :
⚫️اهمیت خطبه غدیروشرح شکل گیری روزغدیروخطبه غدیر