بمباران شیمیایی حلبچه

پست تر از صدام

پست تر از صدام

بمباران شیمیایی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

همزمان با آغاز عملیات كربلای ۸ توسط رزمندگان جان بركف اسلام، دشمن به گونه ای بی سابقه علیه رزمندگان مستقر در خرمشهر، به بمباران و گلوله بارا

بمباران شیمیایی شهر حلبچه

با پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات والفجر ۱۰ و آزادسازی بسیاری از مناطق كردنشین از جمله شهر استراتژیك حلبچه، و استقبال مردم شهرها و روستاها

فاجعه بمباران شيميايي حلبچه

بمباران شیمیایی شهر كردنشین حلبچه از سوی هواپیماهای عراقی، یكی از حوادث حزن انگیز جنگ ایران و عراق بود. طبق آمار رسمی، در این اقدام، بیش از پنج هزار غیرنظامی بی گناه كه بخش عمده آنها زنان و كودكان بودند، به شهادت رسیدند. سند زیر خاطرات یكی از...