بمباران شدید شیمیایی مواضع ایران توسط دشمن بعثی (۱۳۶۶ ش)

۱۸ فروردین
بمباران شیمیایی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

همزمان با آغاز عملیات كربلای ۸ توسط رزمندگان جان بركف اسلام، دشمن به گونه ای بی سابقه علیه رزمندگان مستقر در خرمشهر، به بمباران و گلوله باران شیمیایی با گلوله های توپ، خمپاره و حتی موشك های كاتیوشا اقدام نمود كه به شهادت و مصدوم شدن شماری از خداجویان سپاه توحید منجر گشت. این بمباران وحشیانه با اعتراض شدید و شكایت جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد مواجه گردید و ایران خواهان اعزام گروه كارشناسی سازمان ملل متحد شد. به دلیل پایداری و تاثیر بیشتر عوامل به كار گرفته شده در سلاح های شیمیایی، تیم كارشناس اعزامی از سازمان ملل، كه ده روز پس از حمله، وارد منطقه شد، موفق گردید نوع عوامل به كار گرفته شده را تشخیص دهد. با این حال همانند گذشته بی اعتنا از كنار این حادثه و حوادث بعد از آن گذشتند؛ تا این كه ابعاد گسترده و پیچیده تر عواقب شوم كاربرد سلاح های شیمیایی، دامنگیر مردم مسلمان و بی گناه حلبچه، روستاهای اطراف آن و مردم كردستان عراق شد.

 

Share