تولید

پوستر جهش تولید / ط 2

پوستر جهش تولید / ط ۲

پوستر ویژه سال جهش تولید

پوستر ویژه سال جهش تولید

فایل لایه باز تصویر شعار سال جهش تولید

فایل لایه باز تصویر نشان سال جهش تولید

rahbari1.jpg

در مدیریت و راهبری یکی از عناصر اصلی و مهم، "تعیین اولویت ها" است.

سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی۱ در کشور را عنوان کردند.

بررسی اقتصاد مقاومتی در زنجیره ی دولت و مردم اقتصاد مقاومتی بُعدی از اقتصاد است که درباره ی مواجهه با تهدیدهای بیرونی یک کشور در حوزه ی اقتصاد یا مؤثر در اقت

eghtesad-mogavemati02.jpg

خودکفایی به حالتی اشاره دارد که به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است.

آیا فشارهای اقتصادی غرب اثرگذار بوده است؟

نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن