رابطه تولید و اشتغال، و سربار دیگران نبودن

سید حسین سیدی
تولید و اشتغال

بسم الله الرحمن الرحیم
امام صادق (علیه السلام) در زمینه تنبلی نکردن می فرماید: «لَا تَكْسَلْ عَنْ مَعِيشَتِكَ فَتَكُونَ كَلًّا عَلَى غَيْرِك»[3]
در تأمین معاش خود سستی نکن که سربار دیگران گردی.»
این حدیث همانگونه که سربار نبودن را به انسان یادآور می شود؛ وابسته نبودن را نیز به جامعه تذکر می دهد.
توجه به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، نقش مهمی در سربار نبودن فرد و جامعه بر دیگران ایفا می کند.
وقتی کشور ما بالفرض ببیند از کشوری واردات بی رویه دارد، در حالی که همان اجناس را در داخل کشور دارد؛ طبعا نه تنها ایران، بلکه هر کشور دیگری این رویه را دوست ندارد و خود را وابسته دیگران می بیند.
ان شاءالله در سال اقتصاد مقاومتی، تولیدــ اشتغال، کشور ما با تولیدات خود، خود را از وابستگی برهاند و با ایجاد اشتغال برای مردم، احساس سربار دیگران بودن و مفید نبودن و... را از آنها بگیرد.

پی نوشت:
1ــ الكافي( ط- الإسلامية)، ج5، ص86.

Share