جامعه کبیره

شهادت امام هادی علیه السلام - ویژه نامه هادی امت

شهادت امام هادی علیه السلام - ویژه نامه هادی امت

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه 11 (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه ۱۱ (صوت، متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه 10 (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه ۱۰ (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه نهم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه نهم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه هشتم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه هشتم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه هفتم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه هفتم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه ششم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه ششم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه پنجم (صوت - متن)

شرح زیارت جامعه کبیره استاد محمد شجاعی - جلسه پنجم (صوت - متن)

اهل بیت,ائمه,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

خدا می فرماید: مرا همراه با معرفت و شناخت عبادت کنید، اگر اطاعت مرا بکنید این صراط مستقیم است. پس یک معنای «راه مستقیم» عبادت و بندگی خداست، یعنی اطاعت غیر خدا را ننمودن و راه معصیت خدا را نپیمودن؛ ما از ائمه معصومین (علیهم السلام)...

اهل بیت,ائمه,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

رسیدن به قله رفیع کمالات معنوی و انسانی بدون دوستی اولیاء الهی ممکن نیست و پذیرش اعمال و زحمات یک مسلمان در گرو محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام می باشد.