صوت/ ولایت امام هادی(علیه السلام) و جامعه کبیره - حجت الاسلام پناهیان

ولایت امام هادی(علیه السلام) و جامعه کبیره ۲۵/۳/۹۱ 
• زمان : ۴۰:۴۴ 
فایل سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - ولایت امام هادی (علیه السلام) و زیارت جامعه کبیره - دانشگاه امام صادق (علیه السلام) - ۲۵/۳/۹۱ 

Share