حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : سیری در ادعیه صحیفه سجادیه (قسمت 4)
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

موضوع : سیری در ادعیه صحیفه سجادیه (قسمت 3)
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : عظمت دعا در صحیفه سجادیه (قسمت 2)
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : شرح دعای اول صحیفه سجادیه (قسمت 1)
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

موضوع : نکاتی پیرامون زیارت اربعین و آثار و برکات حمد الهی
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

موضوع : همگام با زائران پیاده مسیر نجف به کربلا
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

موضوع : اهمیت زیارت اربعین
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

موضوع : حمد خداوند در صحیفه سجادیه
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : حمد الهی و صلوات بر نبی اکرم در صحیفه سجادیه
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

موضوع : اهمیت صلوات بر پیامبر و خاندانش در صحیفه سجادیه
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد