فیلم / نگاهی به اعمال رجبیه و سیره تربیتی امام باقر علیه السلام - استاد فرحزاد

لیست
  • فیلم / نکته های پیرامون اعمال ماه رجب و سیره امام محمد باقر علیه السلام - حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد
موضوع: 
نکاتی پیرامون اعمال ماه رجب و سیره امام محمد باقر علیه السلام در کلام شیوای حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به اعمال رجبیه و سیره تربیتی امام باقر علیه السلام 
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

Share