ضیاءالصالحین فیلم / اهمیت محبت به اهلبیت پیامبر در کلام استاد فرحزاد | ضیاءالصالحین

فیلم / اهمیت محبت به اهلبیت پیامبر در کلام استاد فرحزاد

موضوع: 
محبت اهل بیت علیهم السلام در کلام شیوای حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : اهمیت محبت به اهلبیت پیامبر
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

Share