ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حکم شرعی

قرآن کریم

آخرین حکم شرعی منسوخ در اسلام - آخر ما نُسِخ

پرسمان

خلاصه پرسش: چرا طلا بر مرد حرام است؟

تقلب در امتحانات درسی و در کنکور چه حکمی دارد ؟ اگر با این کار حق کسی ضایع شود چه باید کرد؟

پرسش و پاسخ

چرا باید مکان نماز مردان جلوتر از زنان باشد؟

آیت الله جوادی آملی

مفسر قرآن کریم و صاحب تفسیر ارزشمند تسنیم با اشاره به فعالیت ربوی برخی بانک‌ها گفت: خطر ربا از گزینه نظامی دشمن بیشتر است زیرا ربا جنگ با خداوند است.