دعاها

دعای روز سی ام رمضان براساس نسخه ای کهن (جامع)

دعای روز سی ام ماه رمضان

دعای سید بن باقی در روز سی ام رمضان

دعای روز سی ام رمضان از مجموعه امام سجاد علیه السلام

دعای روز سی ام ماه رمضان (جامع)

دعای روز سی ام ماه رمضان به روایت اقبال الاعمال

دعای هنگام ختم قرآن به روایت مفاتیح الجنان

دعای هنگام ختم قرآن به روایت مصباح المتهجد

دعای هنگام ختم قرآن به روایت اقبال الاعمال

دعای سبحان الذی یعلم ما تحمل کل انثی و ما تغیض الارحام