دعای روز ۲۹ ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز 29 ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز ۲۹ ماه رمضان

دعای روز 29 ماه رمضان

دعای روز ۲۹ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز ۲۹ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

استوری دعای روز 29 ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

استوری دعای روز ۲۹ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۲۹ :

شرح دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از جواد محدثی

دعای سید بن باقی در روز بیست و نهم رمضان

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

تصویر دعای روز 29 ماه رمضان

کلیپ دعای روز ۲۹ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 29 ماه رمضان

تصویر دعای روز ۲۹ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :