ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

راهیان نور

ویژه نامه راهیان نور

راهیان نور - ویژه نامه راهی به سوی آسمان

کاروان دانشجویان خارجی به اردوی راهیان نور رسید

۱۵۰ نفر از دانشجویان کشورهای خارجی در مناطق راهیان نور حضور یافتند.

جایگاه زیارت شهداء (در کاروان های راهیان نور)

«شهداء شاهد بر باطن و حقیقت عالم اند.... آمده اند تا حلقه ی مفقوده ی هدایت را کامل کنند»

راهیان نور

1. هشت سال جنگ ایران و عراق دروغ بزرگی است(حاج سعید قاسمی)

حاج حسین یکتا

1. جایی که حاج حسین یکتا کم آورد
2. انتظار، جنگ نرم، شهادت - 2
3. جنگ نرم و افسران جوان

استاد حسن رحیم پور ازغدی

1. خاطره ای از عملیات خیبر
2. عملیات در جنگ
3. بچه های جبهه

روایتگری شهداء

1. جاودانگی
2. غربت
3. درسهایی از قرآن
4. افتخار

راهیان نور

ما را اسیر خواب بی تعبیر کردند ***** درچارچوب قاب ها زنجیر کردند
من پیش از این با چشمه ها همراز بودم ***** روح مرا مرداب ها تسخیر کردند