رضای خدا

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان, دعای روز دوم ماه رمضان, ماه رمضان

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

شیعه

انتطار این است که  ما شیعیان باید از نظر صفات اخلاقی و درستکاری و دینداری جلوتر از دیگران باشیم.

کسب رضای خدا

پیام دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان: کسب رضای خدا
----------------------------------------------