رضای خدا

شیعه

انتطار این است که  ما شیعیان باید از نظر صفات اخلاقی و درستکاری و دینداری جلوتر از دیگران باشیم.

کسب رضای خدا

پیام دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان: کسب رضای خدا
----------------------------------------------

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.