پیام دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان/ کسب رضای خدا

کسب رضای خدا

پیام دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان: کسب رضای خدا
----------------------------------------------

«أللَّهُمَّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وَ ذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وَ عَمَلی فیهِ مَقْبولاً وَ عَیبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعَ السّامِعین؛
خدایا! کوشش مرا در این ماه قدردانی شده قرار بده، گناهم را در این ماه آمرزیده، عملم را در آن مورد قبول و عیبم را در آن پوشیده. ای شنواترین شنوایان!»

 

پیام های دعا:
۱. درخواست پاداش الهی
۲. طلب آمرزش گناهان
۳. خواهش قبولی اعمال در ماه رمضان
۴. درخواست پوشش عیوب از سوی خداوند

Share