رهایی از پراکندگی خیال

استاد فروغی

سخنران: استاد فروغی (سلّمه الله)
عنوان: نَفَس رحمان (چگونه به خیر کثیر برسیم/ علّت پراکندگی افکار)

خود را مشغول ‌كنید تا خیالات شما را مشغول ‌نكند

آیت الله حسن زاده«حفظه الله» می فرمودند: «من حساب  کردم اگر خیالاتم را مشغول نکنم، خیالاتم مرا مشغول می کنند» و بر اساس این دیدگاه وارد مع

پراکندگی افکار

حضرت آیت الله بهجت قدس سره می فرمودند:

اعتکاف

اعتکاف، یکی از عبادت های اثرگذار در زندگی فردی و اجتماعی است. برخلاف برخی از عبادت ها که به زندگی فردی شخص سامان می بخشد، اعتکاف تأثیر فراوانی در سامان بخشیدن به جنبه اجتماعی زندگی شخص نیز دارد، و موجب می شود او روابط اجتماعی درستی داشته باشد....