ضیاءالصالحین درمان پراکندگی افکار | ضیاءالصالحین

درمان پراکندگی افکار

حاج شیخ جعفر ناصری
پراکندگی افکار
نفی (لا اله) و اثبات (الا الله) در ذکر «لا اله الا الله» به گونه ای است که انسان را به توجهات نزدیک می کند و اشتغال به این ذکر، انسان را به تدریج از تشتت، بیرون می آورد.

حضرت آیت الله بهجت قدس سره می فرمودند:
تشتت افکار، یک ابتلاء عامی است که همه را ازصغیر و کبیر گرفته است؛ممکن است کسی به یک روایتی استناد کند که می فرماید: ذکر لاإله الا الله برای دوری از تشتت و وسوسه، خوب است؛[۱] همین طور هم هست؛ چینش حروف ذکر «لا إله الا الله» به گونه ای است که بر تشتت فکر، اثر می گذارد؛ زیرا شروع آن ذکر با حرف نفی (لا) است. این ترکیب، ترکیب حساب شده ای است. این معجون و دارو، معجون و داروی خدایی است. زمانی که انسان این ذکر شریف را با نفی شروع می کند، به این معناست که معبودهای متعدد را نفی می کند. یکی از آن معبودها تشتت هایی است که برای انسان وسوسه ایجاد می کند.
فرقی نمی کند که تشتت های انسان، کار و شغل و درآمد او باشد یا هر چیز دیگری که می تواند برای انسان، بتی باشد که مانع تذکر او شود. نفی (لا اله) و اثبات (الا الله) در ذکر «لا اله الا الله» به گونه ای است که انسان را به توجهات نزدیک می کند و اشتغال به این ذکر، انسان را به تدریج از تشتت، بیرون می آورد.
یکی از امتیازات مرحوم آیت الله کشمیری قدس سره این بود که برای دفع خطورات، قاعده داشتند؛ حتی ذکر «لا اله الا الله» را در برهه ای از زمان سلوک، برای کنترل کردن قوای تخیلی دستور می دادند. ذکر «لا إله الا الله» انسان را از تشتت، نجات می دهد. شاید انسان، روز اول که مشغول به این ذکر شریف می شود، مقدار زمانی که ذهنش پخش ومتشتت نباشد بسیار کم باشد؛ ولی روز دوم و روزهای بعد، بهتر می شود.
اما شاید صرف استفاده از این دستور، مشکل را اساسی ریشه کن نکند یا ما نتوانیم استفاده کنیم. راهکار اساسی و عملی اول این است که انسان مرکز تشتت فکر را بشناسد که ضعف قوه خیال او از چه ناحیه ای است؛ به طور طبیعی، وسوسه ازکانالی نفوذ می کند که ضعف وجود دارد؛ کسی که در شهوت های جنسی ضعف دارد، تشتت اوهم بیشتر، مربوط به آن اموراست. اگرمشکل را از ریشه حلّ کنیم سریع تر و راحت تر نتیجه می گیریم تا اینکه ریشه بیماری پابرجا باشد وما صرفا با گفتن «لا اله الا الله» بخواهیم آثار بیماری را که خطورات و وسوسه باشد، برطرف کنیم. درمان ریشه ای مرکز تشتت که گاهی قوه شهویه است همراه با التزام به این ذکر شریف، خیلی سریع تر و بهتر،این بیماری را درمان می نماید.
--------------
پی نوشت:
[۱] الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْوَسْوَسَهِ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ فِیهَا تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . (کافی (ط – الإسلامیه) ؛ ج ۲؛ ص۴۲۴)
-------------------
منبع: بنیاد هاد

 

Share