روضه حضرت قاسم

داوود علیزاده

روضه ترکی حضرت قاسم بن حسن علیه السلام - حاج داوود علی زاده

حضرت قاسم,قاسم بن حسن,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

آه! از آن لحظه ای که دیگر کسی برای امام نمانده است. میدان شهدای خویش می رود با آنها درد دل می کند و یاری می خواهد : حبیب ـ علی اکبر ـ برادرم عباس ـ زهیر ـ...... چرا شما را صدا می کنم ولی مرا اجابت نمی کنید. از همه برای آخرین بار وداع...