ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

ریاضت

تهذيب نفس در قرآن

یکی از منازل سلوکی که مورد تأکید است منزل « ریاضت » است

عزم وتلاش

خداوند متعال در قرآن فرمود:
وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛

اعتکاف

اعتکاف، یکی از عبادت های اثرگذار در زندگی فردی و اجتماعی است. برخلاف برخی از عبادت ها که به زندگی فردی شخص سامان می بخشد، اعتکاف تأثیر فراوانی در سامان بخشیدن به جنبه اجتماعی زندگی شخص نیز دارد، و موجب می شود او روابط اجتماعی درستی داشته باشد....