بهترین نوع ریاضت چیست؟

لیست
  • بهترین نوع ریاضت چیست؟
بهترین نوع ریاضت از نگاه حضرت آیت الله بهجت قدس سره در درس خارج جهاد، ١۵ اردیبهشت ١٣٨٨(حدود دو هفته قبل از ارتحال)

بهترین نوع ریاضت چیست؟

بهترین نوع ریاضت از نگاه حضرت آیت الله بهجت قدس سره در درس خارج جهاد، ١۵ اردیبهشت ١٣٨٨(حدود دو هفته قبل از ارتحال)

سوال: آقا بهترین نوع ریاضت چیست؟

حضرت آیت الله بهجت قدس سره : صوم (روزه) از ریاضات مشروعه است. ماهی سه روز خیلی مؤکد است. اول و وسط و آخر [ماه های قمری]. همچنین کثرت صلات (زیاد نماز خواندن)، به اندازه ای که پای حضرت رسول صلی الله علیه و آله [در اثر ایستادن طولانی در نماز] متورم شد. معلوم است، ریاضات شرعیه، عمل به واجبات و ترک محرمات است.

Share